hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф.

Державотворчий процес в УНР доби Директорії (кінець 1918-1920 рр.)

Завантажити файл

Розділ 10. Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. Державотворчий процес в УНР доби Директорії (кінець 1918-1920 рр.) // Нариси історії державної служби в Україні. - К.: Ніка-Центр, 2008. - С.199-220.

P.Hai-Nyzhnyk, V.Soldatenko. Building-the-State Process in UNR at the Times of the Directory (End of 1918 - 1920) // Essays on History of Civil Service in Ukraine. - Kyiv: Nika-Tsentr, 2008. - P.199-220.


 
БУЛАВА