hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Державотворення 1917-1921 / УНР (Центральна Рада)
статті


5.Вогнище народної освіти на Поділлі // Освіта. – 1996. – №73–74. – середа. – 25 грудня. – С.4.

7.Марки-шаги - грошові знаки державної України 1917-1920 років // Фінанси України. – 1997. – №4. – С.112–114.

9. Вихід України в 1917–1919 рр. з російської рубльової зони // Фінанси України. – 1997. – №10. – С.120–123.

13. Теоретичні засади фінансової системи Української держави у 1917–1919 рр. // Український історичний журнал. – 1998. – №4. – С.3–17.

16. Фінансова політика Української Центральної Ради (1917–1918) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.3. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 1999. – С.356–400.

28. Податкове законодавство України в сфері культури та розваг на початку ХХ століття // Вісник податкової служби. – 2001. – листопад–грудень. – С.60–65.

38. ”Майже єдиним джерелом державних ”прибутків” було друкування грошей” (Податкова служба України у 1917–1919 роках) // Вісник податкової служби України. – 2002. – травень–червень. – С.52–57.

43. Характер і природа українських паперових грошових знаків 1917–1921 рр. // Економічний часопис – ХХІ. – 2002. – №9. – С.49–52.

46. Український державний банк // Вісник Національного банку України. – 2003. – №2. – С.70–71.

48. Михайло Кривецький – перший директор Українського державного банку та Української державної скарбниці // Вісник Національного банку України. – 2003. – №3. – С.65.

50. Українська морська піхота: історія створення // Морська Держава. – 2003. – №3.

51.Володимир Ігнатович – директор Українського державного банку // Вісник Національного банку України. – 2003. – №5. – С.69–70.

52. Грошові взаємини України та Росії на початку ХХ ст. і перспективи фінансового розвитку УНР після 1917 р. Завдання Генерального Секретаріату у баченні директора Українського Державного банку і Державної скарбниці УНР М.Кривецького) // Економічний часопис–ХХІ. – 2003. – №6. – С.46–48.

53. Фінансові взаємини Української Народної Республіки і Української Держави з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918 р.) // Україна дипломатична – 2002. Науковий щорічник. – Випуск ІІІ. – К., 2003. – С.394–412.

55. Становлення українського театрального мистецтва і питання його оподаткування за Гетьманату 1918 року // Український театр. – 2003. – №5–6. – С.10–12.

58. Зародження і занепад української кооперації (кінець ХІХ ст. – 1920 р.) // Київська старовина. – 2003. – №6. – С.87–93.

59. Лебідь-Юрчик – директор Державної скарбниці України в 1917-1919 роках // Вісник Національного банку України. – 2003. – №9. – С.68.

60. Барановський Христофор Антонович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.2. – К.: Національна Академія наук України, 2003. – С.234.

61. Фінансові війни: Росія проти УНР (1917–1918 рр.) // Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2004. – С.168–184.

64. Створення митної кордонної служби України у 1918 р. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.7. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – С.234-244.

71. Інтелігент, політик, державний діяч УНР (М.Є.Кривецький – забутий патріот України) // Література та культура Полісся. - Вип.27. Регіональна історія та культура в українському та східноєвропейському контексті. - Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - С.115-121.

78. Грошова система і фінансова політика урядів УНР та Української Держави в українській історіографії // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.8. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С.38–47.

79. Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917–1918 рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.IV. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2005. – С.394–404.

80. Вихід України з російської рубльової зони у 1918–1919 рр. (державний, громадсько-політичний і фінансово-економічний аспекти реформи) // Київська старовина. – 2005. – №2. – С.133–144.

81. Розмінні марки-шаги, їхній характер і завдання // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.152–155.

83. Головні банкіри незалежної України 1917–1921 рр. (До історії створення Українського Державного банку) // Київська старовина. – 2005. – №5. – С.146–158.

84. Політичне і фінансове протистояння між Україною і Росією: 1917 рік // Україна дипломатична – 2005. Науковий щорічник. – Вип.VI. – К., 2005. – С.430–449.

86. Вільне козацтво // Енциклопедія Сучасної України. – Т.4. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С.547.

89. Емісійна політика урядів України 1917–1918 рр. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.9. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С.100–125.

94. Габсбург-Лотрінген Вільгельм фон // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.251.

95. Генеральний військовий комітет Український // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.455.

98. Створення митної служби України (1918 р.) // Київська старовина. – 2006. – №1. – С.135–143.

99. Грошова політика уряду Центральної ради і діяльність Х.Барановського на посаді генерального секретаря фінансів (15 червня – 12 серпня 1917 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.ХІІ. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2006. – С.301–318.

101. Валютна трансакція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р.: досвід неукладеної угоди та політичної несумісності // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Збірник наукових праць. – Вип.4. – Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2006. – С.173–180.

102. Українсько-французькі взаємини у 1917–1918 рр. (фінансово-політичний аспект) // Київська старовина. – 2006. – №4. – С.70–82.

103. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930 рр.). – К.: Цифра-друк, 2006. – 303 с.

104. Німецько-австрійський аванс для УНР: грошова позика, яка так і залишилась проектом // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип.15: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С.В.Віднянський. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.214–225.

105. Фінансові взаємини Української Народної Республіки з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918 р.) // Україна дипломатична – 2006. Науковий щорічник. – Випуск VIІ. – К., 2006. – С.407–442.

106. Соломон Гольдельман (Нарис життєвого шляху політика-сіоніста, державного діяча УНР і дослідника українського єврейства) // Десятые запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 2006. – С.419–423.

107. “Requisitio” Центральної Ради – політика революційної доцільності чи державотворчої безпорадності? // Пам’ять століть. – 2006. – №6. – С.78–86.

108.Чорноморський флот і українське державотворення 1917–1918 років (До історії створення Військово-Морських Сил України) // Військовий музей (науково-методичний збірник). – Вип.7. – К.: ЦМЗСУ,2006. – С.37–46.

111. Заснування Центральної ради та її перші заходи у фінансовій сфері (березень – червень 1917 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.ХІV. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2007. – С.411–421.

112. День Українського Національного фонду – перший революційний добровільний податок Центральної Ради // Пам’ять століть. – 2007. – №1. – С.107-115.

113. Народження карбованця // Київська старовина. – 2007. – №1 (373). – С.59–80.

114.Запровадження гривні в УНР і емісійна політика уряду у 1918 р. // Київська старовина. – 2007. – №2 (374). – С.109–129.

115. Фінансові взаємини Української Народної Республіки з Французькою Республікою як віддзеркалення стосунків України та країн Антанти (1917–1918 рр.) // Пам’ять століть. – 2007. – №2. – С.133–152.

117. Український Державний банк: історія становлення (1917–1918 рр.). Документи і матеріали. – К.: Цифра-друк, 2007. – 340 с.

118. Очільники вищого фінансового відомства Центральної Ради та уряду УНР у 1917–1918 рр. // Гуржіївські історичні читання (Збірник наукових праць). – Черкаси, 2007. – С.247–252.

119. Вища економічна рада УНР – невтілений в життя проект уряду Центральної Ради // Література та культура Полісся. – Вип.36: Історія та культура Полісся у загальноукраїнському контексті. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім.М.Гоголя, 2007. – С.151–157.

120. Грошова одиниця УНР, як чинник державотворення та міжнародної політики України (до проблеми встановлення валютних курсів УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною у 1918 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.XV. – К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2007.– C.285–295.

121. Державні ощадні каси УНР: принципи роботи і невдала спроба реформи (1918 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.XVІ. – К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2007.– C.391–396.

123. Заснування і діяльність Українського Державного банку УНР за Центральної Ради (1917–1918) // Пам’ять століть. – 2007. – №4–5. – С.30–37.

124. Міжнародна фінансова політика Центральної Ради: надії та нереалізовані проекти (1917–1918 рр.) // Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття. Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України, 2007. – С.183–201.

125. Зародження митної справи в УНР (1917–1918 рр.): організація служби, основи діяльності, правові засади // Історія торгівлі, податків та мита. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. – С.146–156.

127. Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України. – 2007. – №8. – C.147–155.

132. Грошова одиниця УНР, як чинник державотворення та міжнародної політики України (до проблеми встановлення валютних курсів УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною у 1918 р.) // ІІІ Міжнародний конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 травня 2006 р.: Доповіді та повідомлення: В 3-х т. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім.Лесі Українки, 2007. - Т.2. – C.126–132.

139. Народне міністерство фінансів УНР: проблеми становлення (січень - квітень 1918 р.) // Український історичний журнал. - 2008. - №1. - С.59-74.

Фінансові аспекти Берестейського договору 1918 р. для УНР // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Кам’янець-Подільський, 6–7 грудня 2007 р. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – С.200–213.

Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. / Авт. колектив: В.Верстюк, П.Гай-Нижник, С.Коник та інш. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – 124 с.

Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук: 07.00.01. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 32 с.

Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917–1918 років // Вісник Національного банку України. – 2008. – №6 (146). – С.35–39.

Експедиція заготовок державних паперів і Х.М.Лебідь-Юрчик - установа і людина, що творили грошову систему України // Фінанси України. - 2008. - №4. - С. - 118-123.

Французкие деньги для УНР: поддержка молодой государственности или попытка удержать Восточный фронт Мировой войны? (К истории франко-украинских отношений в 1917-1918 гг.) // Первая мировая война: история, геополитика, уроки истории и современность (к 90-летию окончания Первой мировой войны и началу формирования Версальсько-Вашингтонской системы международных отношений): Материалы международной научной конференции, Витебск, 11-12 ноября 2008 г. - Витебск: УО "ВГУ им.П.М.Машерова", 2008. - С.164-168.

На шляху до Української державності в Закарпатті (реконструкція визвольних змагань у ХІХ - початку ХХ ст.) / Співавтор В.Яремчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К.: Українське агентсво інформації та друку "Рада", 2008. - Т.ХХІІ. - С.300-319.

Нариси історії державної служби в Україні. / Авт. колектив: О.Г.Гаркуша, Є.І.Бородін, С.В.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 536 с.

Розділ 8. Організація управління УНР доби Центральної Ради (1917 р. - початок 1918 р.) / Співавтор В.Ф.Солдатенко // Нариси історії державної служби в Україні. – К.: Ніка-Центр, 2008. – С.167-182;

Немецко-украинские финансовые отношения в 1918 году // История Германии и германский вопрос с древности по современность: исторические, экономические, социальные, правовые и духовно-культурные аспекты. Материалы международной научной конференции, 8–9 октября 2009 г. – Витебск: Витебский филиал УО ФПБ “МИТСО”, 2009. – 290 с.

Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України // Громада (Будапешт, Угорщина). – 2009. – №1 (99). – січень–лютий; – №2 (100). – березень–квітень.

Становлення вищих державних органів влади в Українській Народній Республіці (1917–1918 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2009. – Вип.43. – С.82–99.

Ставлення польського революційного руху в Наддніпрянській Україні до питання самостійності УНР (1917-1918 рр.) / Співавтор М.Потапенко // Шляхи становлення незалежності Польщі і України: минуле, сучасне, майбутнє / Матеріали V Міжнародної наукової конференції, 15-16 листопада 2008 р. - Житомир, 2009. - С.50-68.

Переворот П.Скоропадського: причини і рушійні сили // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. - К.: Парламентське вид-во, 2009. - С.213-233.

Формування центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні за доби Центральної Ради (1917-1918 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К., Українське агенство інформаціїї та друку "Рада", 2009. - Вип.ХХІV. - С.229-270.

187. Налагодження державної служби в добу Української революції // Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку: зб. текстів виступів на наук.-практ. конф. (Київ, 18 листопада 2008 р.) / Головне управління державної служби України. - К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. - С.37-90.

Податкова політика Центральної Ради та уряду УНР (січень - квітень 1918 р.) // Історія торгівлі, податків та мита: Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2009. - Випуск 2. - С. 260- 280.

Історія державної служби в Україні: У 5 т. / Авт. колектив: О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін, В.С.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. - К.: Ніка-Центр, 2009. - Т.1. - 544 с.

Розділ 11. Організація управління в УНР доби Центральної Ради / Співавтор В.Ф.Солдатенко // Історія державної служби в Україні. У 5 т. - К.: Ніка-Центр, 2009. - Т.1. - С.409-448.

Єщенко Володимир (Вадим) Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство ім.Шевченка, 2009. – С.480.

УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.). - К.: "ЩеК", 2010. - 304 с.

Перша зовнішня позика уряду УНР: умови і причини невдачі // Фінанси України. - 2010. - №7. - С.118-125.

Без економіки в головах // Український тиждень. - 2010. - №33-34. - С.56-59.

Досить “гнати порожняк” // Український тиждень. – 2010. – №44. – 29 жовтня – 4 листопада. – С.30–33.

Зародження урядової та державної служби в Україні за Центральної Ради // Становлення і розвиток української державності. – Вип.4. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державне управління в умовах політичної модернізації України: стан та проблеми”, м.Київ, МАУП, 23 жовтня 2009 р. – К.: ДП Видавничий дім “Персонал”, 2010. – С.30–43.

Рецензія на книгу: Л.М.Жванко. Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали (1914-1918 рр.). - Х.: ХНАМГ, 2009. - 360 с. // Український історичний журнал. - 2010. - №5. - С.214-218.

Податкова політика Центральної Ради та уряду УНР (січень - квітень 1918 р.) // Історія торгівлі, податків та мита: Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. - №1. - С.169-179.

Повалення УНР і переворот П.Скоропадського у 1918 р.: причини і рушійні сили (внутрішні та зовнішні чинники) // Україна дипломатична. – Вип.ХІ. – К., 2010. - С.421–461.

Українське «сьогодні» крізь призму українського «вчора» // Гілея. - 2010. - Вип.42. - грудень. - С.80-85.

Зілинський-Содоль Петро // Енциклопедия Сучасної України. - Т.10. - К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – С.585.

Костянтин Прісовський – військовий і державний діяч Росії, УНР та Української Держави: біографічний нарис // Гілея. – 2011. – Вип.45 (№3). – С.20–24.

Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П. Скоропадським // Український історичний журнал. – 2011. – №4. – С.132–164.

Конституційний процес в Україні за Центральної Ради: від автономії до державності (червень 1917 – січень 1918 рр.) // Київська старовина. – 2011. – №6 (402).– С.42–60.

95-річчя Української Центральної Ради. «Ваша Свобода» – дискусія в ефірі: Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ; Олександр Кучерук, історик, директор Музею УНР (Радіо Свобода) // Радіо "Свобода". Офіційний сайт. - 2012. - 9 березня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24510343.html

Уроки історії розвитку банківської системи в Україні (1917–1918 роки) // Фінанси України. – 2012. – №10. – С.117–126.

З’їзд хліборобів 29 квітня 1918 р.: представницька складова гетьманського перевороту // Гілея. – 2012. – Вип.62 (№7). – С.25-31.

Як і коли загинув Дмитро Вітовський // Час і події (Чикаго, США). – 2012. – №19. – 9 травня.

Фінансові війни: Росія проти УНР (1917–1918 рр.) // Новий погляд (Львів). – 2012. – 20 липня; – 27 липня.

“Алкогольні” податки за часів УНР та Української Держави // Історія торгівлі, податків та мита. Шоста міжнародна школа-семінар, Дніпропетровськ, 11–12 жовтня 2012 р. – К., 2012. – С.45–47.

Інститут місцевих комісарів та комендантів за Центральної Ради (1917–1918 рр.) // Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки. – Вип. CIV (104). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.244–256.

Зародження і занепад української кооперації // Бюлетень кредитних спілок України. – 2012. – №1 (41). – січень–лютий. – С.7–12.

Катеринославська губернія // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2012. – С.460.

Київська губернія // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2012. – С.662–663.

«К бою под Крутами студентам выдали ржавые старые ружья и рваные шинели» (интервью взял А.Топчий) // Факты и комментарии. – 2013. – 29 січня. – С.12.

В очікуванні тотальної русифікації та диктатури: перестороги з минулого у світлі сьогодення (своєчасні думки історика про український політикум початку ХХ та ХХІ століть) // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Геноцид України в ХХ столітті під окупаційними режимами: історія та наслідки", Львів, 25–26 березня 2011 року. – Львів: Добрий друк, 2013. – С.8–15.

Коваленко Михайло Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.448.

Клименко Віктор Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.297.

Кованько Василь Костянтинович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.545.

Кирпотенко Сергій Антонович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.77.

Під яким прапором здобувалася й існувала українська державність (Про Державний прапор України на підставі історії та фактів, а не емоцій) // Музеї України. – 2014. – 3 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9725

Тютюн, махорка й сірники в податковій політиці урядів УНР та Української Держави у 1918 році / П.Гай-Нижник // Історія торгівлі, податків та мита. – 2014. – №2 (10). – С.132–137.

Викрадення банкіра А.Доброго в квітні 1918 року (реконструкція та аналіз подій) // Наукові записки. – 2014. – Вип.СХХ (120). Серія педагогічні та історичні науки. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. – С.212–228.

Кривецький Мтхайло Єремійович // Енциклопедія сучасної України. – Т.15. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2014. – С.

Кочубей Василь Васильович // Енциклопедія сучасної України. – Т.15. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2014. – С.

Національно-визвольна боротьба і українське державотворення 1917–1922 рр. (До питання періодизації політичної історії України початку ХХ ст.) // Гілея. – 2015. – Вип.92 (№1). – С.18–23.

Павел Скоропадский: «Не для своей пользы беру я на себя тяготы временной власти… Прошу Бога, чтобы он дал нам силу и прочность спасти Украину!» 70 лет назад ушел из жизни последний гетман Украины (интервью П.Гай-Нижника журналисту газеты «Факты и комментарии» А.Топчию) // Факты и комментарии. – 2015. – № 77. – 30 апреля. – С.24.

Куликівський Микола Йосипович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Кульжинський Сергій Миколайович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Купчинський Микола Миколайович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лебідь-Юрчик Харитон Михайлович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лерхе Герман Германович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лизогуб Федір Андрійович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лимаренко Данило // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лоський Кость // Енциклопедія сучасної України. – Т.17. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лоський Ігор Костянтинович // Енциклопедія сучасної України. – Т.17. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Фінансові взаємини України з Австро-Угорщиною (кінець 1917–1918 рр.) / Павло Гай-Нижник // Австрія й Україна на історичних перехрестях: науковий збірник. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – C.

Микола Порш – державний і громадсько-політичний діяч, посол Української Народної Республіки в Німеччині / Павло Гай-Нижник // Дипломатична та консульська служба через вимір особистості. – К., 2016. – С.125–146.

Символ особливої ваги. «Витоки нашого прапора сягають часів Київської Русі, Козаччини, УНР…» (інтерв’ю взяв І.Капсамул) // День. – 2016. – 23 серпня. – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/symvol-osoblyvoyi-vagy.

Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.). – К.: Дуліби, 2016. — 532 c.

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – 352 с.

Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 586 с.

Мазепа Ісаак Прохорович // Енциклопедія сучасної України. – Т.18. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2017. – С.

Синьо-жовтий. А може, ні? (інтерв’ю взяла Б.Мартиник) // Експрес. – 2017. – №9050. – 26 січня. – С.10.

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби поч. ХХ ст. // Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Тернопіль, 13–14 жовтня 2017 р.). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної освіти. – Вип.2. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – С.19–31.

П.Гай-Нижник: «Грушевский и Винниченко противились созданию вооружённых сил для восстановления украинской государственности» (интервью взял А.Топчий) // Факты и комментарии. – 2017. – 22 марта. – № 40. – С.10.

Украинские спецслужбы периода Национальной революции 1917-1921 гг. (UA1, 2017, язык - русский, режисёр - В.Куртяк)

Українські спецслужби доби Національної революції 1917-1921 рр. (UA1, 2017, мова - українська, режисер - В.Куртяк)

Україна – Франція: встановлення міждержавних взаємин // Зовнішні справи. – 2017. – №4. – С. 28–31.

Україна – Грузія: становлення міждержавних і дипломатичних взаємин (1917–1921 рр.) // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Вип.XVIІІ. – К., 2017. – С.124–142.

Становление украинско-грузинских дипломатических отношений при Центральной Раде УНР и Украинской Державе при гетманате П. Скоропадского (1917–1918 гг.)

Украина: Лабиринты истории. Мятежный «Арсенал» (телеканал UA TV, 2017 p.) ВІДЕО

Становлення українсько-грузинських дипломатичних взаємин за Центральної Ради УНР та Української Держави за гетьманату П.Скоропадського (1917–1918 рр.) // Гілея. – 2017. – Вип.122 (№7). – С.12–21.

Украина: Лабиринты истории. Хлебный мир (телеканал UA TV, 2017 p.) ВІДЕО

Другий Універсал та повстання полуботківців. Чи був у самостійників шанс влітку 1917-го? / П.Гай-Нижник та А.Руккас у програмі Д.Шурхала «Історична свобода» (Радіо «Свобода», 11 липня 2017 р.)

Взаємини України з Францією і Великою Британією за Центральної Ради (1917–1918 рр.): становлення і розлад // Гілея. – 2017. – Вип.124 (№9). – С32–43.

Уроки истории: 5 главных просчётов Украины 100 лет назад («Cобытия недели»; ТРК «Україна», 20 серпня 2017 р.) ВІДЕО

Українсько-болгарські міждержавні і дипломатичні відносини: рік 1918-й // Гілея. – 2017. – Вип. 125 (№ 10). – С.47–58.

Гай-Нижник П. Чому не вщухають баталії навколо постаті П.Скоропадського (30 вересня 2017 р.) ВІДЕО, АУДІО

Украина: лабиринты истории. ТОП 3 событий украинской революции 1917-1921 гг. (UA TV, жовтень 2017 р.) ВІДЕО

Петро Болбочан, полковник армії УНР (Історична правда з Вахтангом Кіпіані; телеканал ZIK, 28 жовтня 2017 р.) ВІДЕО

«Захищаючи північно-східні кордони України, Болбочан став політичним заручником», – Гай-Нижник (програма «Історична правда з Вахтангом Кіпіані» / телеканал ZIK, 28 жовтня 2017 р.) ВІДЕО

Украина: лабиринты истории. Павел Скоропадский: семь с половиной месяцев (TV UA, жовтень 2017 р.) ВІДЕО

Украина: лабиринты истории. Армия: от императорской к национальной (UA TV, жовтень 2017 р.) ВІДЕО

Formation of Ukrainian-Georgian diplomatic relations at the Central Council of the UPR and the Ukrainian State under the Hetmanate of P.Skoropadsky (1917–1918) // Україна і Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв’язки, культурна дипломатія До століття встановлення дипломатичних відносин. – Київ; – Батумі, 2017.

О.Доній та П.Гай-Нижник про Жовтневий переворот 1917 р. («Ранкова Свобода»; Радіо Свобода, 7 листопада 2017 р.) ВІДЕО

معاهدة بريست للسلام الغذائي

Періодизація політичної історії України поч. ХХ ст.: до наукової суперечки щодо визначення терміну й хронологічних меж Української революції та Української державності // Межибіж. – 2017. – № 1. – Ч. 1. – С. 6–12.

Альфонс фон Мумм – дипломат і посол Німеччини в Україні: коротка хроніка життя (1859–1924) // Гілея. – 2017. – Вип. 127 (№ 12). – С.45–49.

100 років української дипломатії («Український Клуб», Центральний канал, 20 грудня 2017 р.)

Павло Гай-Нижник: "Українська Центральна Рада і Гетьманат: проблеми державотворення" (Київ, 27 січня 2018 р.) ВІДЕО

Українська дипломатія в Німеччині у 1918 році: заснування і діяльність Посольства УНР та Української Держави в Берліні // Гілея. – 2018. – Вип.128 (№1). – С.22–38.

Олександр Севрюк і його роль під час перемовин й укладання Мирового договору між УНР та Центральними державами у Бересті (січень – лютий 1918 р.) // Гілея. – 2018. – Вип.130 (№3).

Олександр Севрюк – соціаліст-революціонер і дипломат-аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб

Німці радо зустріли делегацію УНР, бо хотіли розвалити Росію – історик про Брестський мир // Радіо Свобода. Офіційний сайт. – 2018. – 10 лютого [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29031390.html

В.Липинський та УДХП в теорії і практиці українського державотворення і політичного націонал-консерватизму (1900–1920 рр.) // Гілея. – 2018. – Вип.129. – №2. – С.


 
matrix-info БУЛАВА