hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф.

Організація управління УНР доби Центральної Ради (1917 р. - початок 1918 р.)

Завантажити файл

Розділ 8. Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. Організація управління УНР доби Центральної Ради (1917 р. - початок 1918 р.) // Нариси історії державної служби в Україні. - К.: Ніка-Центр, 2008. - С.167-182.P.Hai-Nyzhnyk, V.Soldatenko. UNR Governance Structure at the Times of Tsentralna Rada (Central Council) (1917 - Early 1918) // Essays on History of Civil Service in Ukraine. - Kyiv: Nika-Tsentr, 2008. - P.167-182.


 
БУЛАВА