hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Павло Гай-Нижник

Німецька інформаційна цензура в Українській Державі
(мовою документів 1918 р.)

hai-nyzhnyk
Завантажити файл, PDF

Опубліковано: Гай-Нижник П. Німецька інформаційна цензура в Українській Державі (мовою документів 1918 р.) // Україна та Німеччина у європейській спільноті: історія та сучасність: збірник статей з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України та Німеччини. – К.: Прометей, 2021. – С.75–85.


Після Берестейського (Брестського) договору, укладеного представниками Центральної Ради, на терени України з метою вигнання більшовицьких агресорів вступило 450-тисячне німецьке та австро-угорське військо. 18 лютого 1918 р. у київському напрямкові почали наступ під командуванням ген. О. Лінзінгена (з березня – фельдмаршала Г. Айхгорна) 23 німецькі дивізії (20 піхотних і 3 кавалерійських). 24 лютого в одеському напрямкові почали просуватися 10 австро-угорських дивізій (8 піхотних і 2 кавалерійські) на чолі з командувачем фельдмаршалом Е. Бем-Ермолі (з червня – ген. А. Краусом). Невдовзі спільно з підрозділами армії УНР союзники звільнили від загарбників усю територію України. 2 березня 1918 р. уряд УНР прибув до Києва, а згодом у столиці законотворчу працю відновила й Центральна Рада. Вигнання більшовиків, проте, обернулося на німецько-австро-угорську окупацію.

Як відомо, 29 квітня 1918 р. (за сприяння окупаційного командування і активного нейтралітету німецьких військ) у Києві відбувся державний переворот, внаслідок якого до влади прийшов ген. П. Скоропадський, а замість УНР було проголошено утворення Української Держави у формі Гетьманату. Весь час існування Гетьманату П. Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) українському керівництву доводилося враховувати позицію офіційних Берліна та Відня та оглядатися на реакцію окупаційної влади.

Командно-штабні інституції німецьких військ розташувалися у престижному столичному районі Липки. 5 квітня 1918 р. командуючий німецькою Групою Армій «Київ» фельдмаршал Г. Айхгорн прибув до Києва. Відповідні служби німецького командування протягом усього часу свого перебування в Україні активно не лише спостерігали за подіями в країні, але й намагалися впливати на їхній перебіг, в тому числі й в інформаційній сфері. Увазі читача пропонується низка документів, які висвітлюють саме цей аспект німецької окупаційної політики.

Матеріали складають записки колишнього міністра іноземних справ УНР і гетьманського посла в Болгарії проф. О. Шульгина до гетьманської канцелярії та директора Прес-бюро при МВС Української Держави, таємний циркуляр директора Особливого департаменту МВС у Прес-Бюро Канцелярії Пана Гетьмана (док. за № 1–3), а також телеграми Пресового відділу Групи армій Айхгорна (назва Групи армій «Київ» після вбивства 30 липня 1918 р. Г. Айхгорна) та німецької комендатури Києва до Канцелярії Пана Гетьмана (док. за № 4–11). Документи було написано російською (№ 1–3) та німецькою (№ 4–11) мовами, а остаточним отримувачем їх була Його Світлості Пана Гетьмана канцелярія. Усі документи подаються мовою оригіналу зі збереженням правопису, при чому окремі з них власноручні (док. за № 1, 2); російськомовні публікуються без перекладу, а німецькомовні у перекладі із дотриманням стилістики тогочасної української мови (перекладені варіанти подаються під тим же номером, що й оригінальні, лише з літерним позначенням). У публікації рукописний текст подається нами курсивом.

№ 1

[Записка О. Шульгіна до Канцелярії Пана Гетьмана про потребу у забороні передруків у пресі поданих у німецьких газетах відомостей про отримання зборів для родин засуджених і жертв воєнного стану]

г. Кіевъ, 28 Мая 1918 г.

30/V. 1918
№ 18

Некоторыми газетами немецкой независимой соціалъдемократіи отпечатаны расписки въ полученіе сборовъ для семействъ осужденныхъ и жертвъ военнаго положенія, (т.е. Осужденныхъ за преступленія противъ закона о военномъ положеніи). Поручается запрещать перепечатки такихъ публикацій въ здешней прессе.

Д-р. Шульгинъ


№ 2

[Таємний циркуляр директора Особливого департаменту МВС у Прес-Бюро Канцелярії Пана Гетьмана з приводу необхідності заборони оприлюднення в пресі відомостей про політичні обшуки та арешти]

С О В Е Р Ш. С Е К Р Е Т Н О.
СРОЧНО.

Українська Держава1
___11/VI 1918 р.
МІНІСТЕРСТВО
Справ Внутрішніх

Въ Прессъ-Бюро въ г. Кіевъ.
№ 23

Департамент…………ОСОБЫЙ……
Відділ………………………ОСОБЫЙ……
«10»……Iюня………191…8…р.
. . .№… 280…
. . .м. Киів

По приказанiю г. Товарища Министра Внутреннихъ дeлъ прошу распоряженія, чтобы сведенія о политическихъ обыскахъ и арестахъ ни въ коемъ случае не помещались бы въ газетахъ.

Д и р е к т о р ъ
Департамента Аккерман
За Начальника Отдела [підпис]
За Правителя Канцеляріи [підпис]


№ 3

[Записка О.Шульгіна директору Прес-Бюро при МВС України, передана до Канцелярії Пана Гетьмана, з проханням командування німецьких військ не піддавати цензурі офіційні військові повідомлення держав Згоди]

г. Кiевъ, 3 Августа 1918 г.

1 У документі попередньо значився напис “Українська Народня Республіка”, де слова “Народня Республіка” було закреслено і заступлено словом “Держава” – П. Г.-Н.

3/VIII 1918.
№ 26
(9 ч. веч.)

Въ Прессбюро при Украинскомъ
Министерстве Внутреннихъ Делъ
Господину Директору Андріяшеву

Главное командованiе германскихъ войскъ на Украине желаетъ чтобы офицiальныя военныя сообщенiя враждебныхъ державъ были отпечатаны въ украинской печати безъ всякихъ пропущенiй и безъ всякой цензуры.
Главное командованiе проситъ объ этомъ уведомить цензурное учрежденiе.

А. Шульгинъ


№ 4

[Телеграма Пресового відділу Групи Армій Айхгорна до Канцелярії Пана Гетьмана про небажаність обговорення в пресі перебігу господарських переговорів між Україною та Німеччиною]

7.8.18.

An ukr. Informations Buro
zu Leiter des Hetman Kanzelerei Opatowsky.
_7/VIII. 1918_
№ 27

Die Zensurstellen der ukrainischen Presseabteilungen werden gebeten darauf zu achten, dass Besprechungen oder Veroffentlichungen uber noch tagende und nich abgeschlossene Wirtschaftskonferenzen oder Wirtschaft- sabkommen nicht in der Tagespresse erscheinen. Solche Veroffentlichungen haben sich in der letzten Zeit gehauft und sind nur geeignet, voreilige und falsche Bilder uber die Rrsultate der Verhandlungen zu schaffen und den Gang der Verhandlungen selbstunliebsam zu beeinflussen.

Presse-Abtg
Heeresgruppe Eichhorn
Tgb. Nr. _2025_.
[підпис]


№ 4-а


7.8.18.

До укр. Інформаційного Бюро
Завідувачу Канцелярією Гетьмана Опатовському.
_7/VIII. 1918_
№ 27

Просять Відділи Цензури українських Пресових Відділень звернути увагу на те, щоб обговорення чи публікації на сьогодні в пресі не стосувалися ще поточних чи незакінчених господарських конференцій та економічних угод. Такі публікації останнім часом накопичилися, вони створюють лише відповідну передчасну та фальшиву картину підсумків переговорів й погано впливають безпосередньо на перебіг переговорів.

Прес-Відділ.
Група Армій Айхгорна
Порядк. Nr. _2025_
[підпис]


№ 5

[Повторна телеграма Пресового відділу Групи Армій Айхгорна від німецької комендатури до Канцелярії Пана Гетьмана про небажаність обговорення в пресі перебігу господарських переговорів між Україною та Німеччиною]

Телеграмма

Від Німецької
Комендатури
на Україні
до Цензури

Центр. Укр. Прес.
Крещатикъ
Домъ 38.
Т е л е г р а ф

Presse-Abtg.
Heeresgruppe Eichhorn
Tgb. Nr. _2025_ U T. A

Zensurstelle: 7.8.18
10/VIII. 1918

8/VIII 918
№ 28

Die Zensurstellen der ukrainischen Presseabteilungen werden gebeten darauf zu achten, dass Besprechungen oder Veroffentlichungen uber noch tagende und nich abgeschlossene Wirtschaftskonferenzen oder Wirtschaft- sabkommen nicht in der Tagespresse erscheinen. Solche Veroffentlichungen haben sich in der letzten Zeit gehauft und sind nur geeignet, voreilige und falsche Bilder uber die Rrsultate der Verhandlungen zu schaffen und den Gang der Verhandlungen selbstunliebsam zu beeinflussen.

[підпис]

Получ в Прес
Бюро (Инфор. Бюро)
9/VIII 1918 в 12 ч утр.


№ 5-а


Телеграмма

Від Німецької
Комендатури
на Україні
до Цензури

Центр. Укр. Прес.
Крещатикъ
Домъ 38.
Т е л е г р а ф

Прес-Відділ. Відділ Цензури: 7.8.18 Група Армій Айхгорна 10/VIII. 1918 Порядк. Nr. _2025_ У T. A 8/VIII 918 № 28

Просять Відділи Цензури українських Пресових Відділень звернути увагу на те, щоб обговорення чи публікації на сьогодні в пресі не стосувалися ще поточних чи незакінчених господарських конференцій та економічних угод. Такі публікації останнім часом накопичилися, вони створюють лише відповідну передчасну та фальшиву картину підсумків переговорів й погано впливають безпосередньо на перебіг переговорів.

[підпис] Получ в Прес Бюро (Инфор. Бюро) 9/VIII 1918 в 12 ч утр.


№ 6

[Телеграма Пресового відділу Групи Армій Айхгорна до Канцелярії Пана Гетьмана про небхідність заборони публікацій проти залізничної концесії України і Німеччини]


Kiew, den 20. August 18. Presse-Abtg. Heeresgruppe Eichhorn. 20/VIII 918 Tgb. Nr. _2675_ № 31

Die in letzter Zeit gegen die «Erste ukrainische Einenbahngegellschaft» und die Regierung in den Zeitungen (bes. «Kiewskaja Mysl» und «Russky Golos» gefuhrte Polemik und Bosprechungen gegen die Konzession fur den bau der Strecken Kiew-Odessa, Uman-Dolinskaja und Kiew-Schepetowka sind, da gegen die deutsch-ukrainischen Interessen gerichtet, zu Verbieten. Rittmeister. Ergeht an: U. T. A. und Zensurstelle ukrainisches Presseburo


№ 6-а


Kиїв, 20. Серпня [19] 18. Прес-Відділ. Група Армій Айхгорна 20/VIII 918 Порядк. Nr. _2675_ № 31

Останнім часом мають бути заборонені виступи проти «Першої української залізниці» та перш за все у газетах (напр. «Кіевская мысль» і «Русскій голос») провідної полеміки і розмов проти концесії щодо будівництва ліній Київ-Одеса, Умань- Долинська та Київ-Шепетівка, що суперечать німецько-українським інтересам.

Ротмістр. Зголосив до: У. T. A. та Відділу Цензури українських Прес-Бюро


№ 7

[Телеграма Пресового відділу Групи Армій Айхгорна до Канцелярії Пана Гетьмана про недопустимість публікацій в пресі з приводу інциденту із убивством Австрійського військовополоненого]


Kiew, den 20. August 1918. Presse-Abtg. Heeresgruppe Eichhorn. 20/VIII 918 Tgb. Nr. _2722_ № 32

Wie uns soeben mitgeteilt worden ist, wurde in Darnitza ein osterreichischer Kriegsgefangener ermordet, wobei die Tater deutsche Uniformen getragen haben sollen. Es handelt sich offenbar um verbrecherische Elemente, die Tat unter dem Schutze der deutschen Uniformen begangen haben. Bis zur Beendigung der eingeleiteten behordlichen Ermittelungen wird gebeten, keinerlei Veroffentlichungen uber den Vorball in der Presse zuzulassen.

[підпис] Rittmeister. An 1. U. T. A. 2. Zensurstelle ukr. Presseburo.


№ 7-а


Kиїв, 20. Серпня 1918. ПресВіддл. Група Армій Айхгорна. 20/VIII 918 Порядк. Nr. _2722_ № 32

Як щойно з нами поділися [інформацією], в Дарниці [було] вбито австрійського військовополоненого, при цьому вбивці мають носити німецьку уніформу. Справа, очевидно, у злочинних елементах, які скоїли злочин за допомогою німецької уніформи. Прохання, до завершення попереднього відомчого з'ясування обставин [злочину], не допускати в пресі жодних публікацій про інцидент.

[підпис] Ротмістр. До 1. У. T. A. 2. Відділу Цензури укр. Прес-Бюро.


№ 8

[Телеграма Пресового відділу Групи Армій Айхгорна до Канцелярії Пана Гетьмана про необхідність заборони публікацій в пресі закликів до вступу у Добровольчу армію]


Kiew, den 26. August 1918 Presse-Abtg. Heeresgruppe Eichhorn. 26/VIII 918 Tgb. Nr. _3024_ № 33

Die Presse ist davon zu verstandigen, dab Inserate oder Anwerbungen fur die «Freiwiltigen Armee» nicht veroffentlicht werden durfen.

[підпис] An 1. U. T. A. Zensurtelle2 2. Ukr. Presseburo - Zensurtelle.3

2 Слово “Zensurtelle” закреслено українським отримувачем – П. Г.-Н.

3 Підкреслено українським отримувачем – П. Г.-Н.


№ 8-а


Kиїв, 26. Серпня 1918 Прес-Відділ. Група Армій Айхгорна. 26/VIII 918 Порядк. Nr. _3024_ № 33

Преса є далекою від розсудливості, тому оголошення чи призови у «Добровольчу Армію» не повинні опубліковуватися.

[підпис] До 1. У. T. A. та Відділу Цензури4 2. Укр. Прес-Бюро - Відділу Цензури.5


№ 9

[Телеграма Пресового відділу Групи Армій Айхгорна до Канцелярії Пана Гетьмана про необхідність заборони публікацій «Інформаційних листків»]


Kiew, den 1. September 1918 Presse-Abtg. Heeresgruppe Eichhorn 1/IX 918 Tgb. Nr. _3459_ № 35

Wiedergabe und Veroffentlichung der Nachrichten aus den sogenannten «Informationsblattern» (Информаціонные листки) erscheinen illegal in Moskau - sind in der Presse unerwunscht. Es wird gebeten ein entsprechendes Verbot ru erlassen.

[підпис] Rittmeister.

An Ukrainisches Pressinformationsburo _Kiew. _

4 Слова “Відділу Цензури” закреслено українським отримувачем – П. Г.-Н.

5 Підкреслено українським отримувачем – П. Г.-Н.


№ 9-а


Kиїв, 1. Вересня 1918 Прес-Відділ. Група Армій Айхгорна 1/IX 918 Порядк. Nr. _3459_ № 35

Передача та публікація повідомлень з так званих «Інформаційних листків» (Інформаційні листки), що виходять в Москві нелегально, в пресі є небажаними. Прохання видати відповідну заборону.

[підпис] Ротмістр. До Українських Пресінформбюро _Київ. _


№ 10

[Телеграма Пресового відділу Групи Армій Айхгорна до Канцелярії Пана Гетьмана з проханням заборонити публікації в пресі про таємний договір між Україною та АвстроУгорщиною]


Kiew, den 2. Septbr. 1918. Presse-Abtg. Heeresgruppe Eichhorn. 2/IX 918 Tgb. Nr. _3479_ № 36

Es wird gebeten, Abdruck und Besprechungen von Artikeln uber einen angeblichen Geheimvertrag zwischen Oesterreich-Ungarn und der Ukraine zu berbieten.6

[підпис]

Rittmeister. An Ukrainisches Informattions-Buro _Kiew_


№ 10-а


Kиїв, 2. Верес. 1918. Прес-Відділ. Група Армій Айхгорна 2/IX 918 Порядк. Nr. _3479_ № 36

Прохання, відтворення у пресі та обговорення заміток про так званий таємний договір між Австро-Угорщиною та Україною заборонити.

[підпис] Ротмістр. До Українських Інформаційних Бюро _Київ_

6 У документі друкарська помилка. Потрібно: verbieten – П. Г.-Н.


№ 11

[Телеграма Пресового відділу Групи Армій Айхгорна до Відділу цензури Канцелярії Пана Гетьмана з проханням заборонити публікації в пресі про таємний договір між Україною та АвстроУгорщиною]


Kiew, den 2. Septbr. 1918. Presse-Abtg. Heeresgruppe Eichhorn. 2/IX 918 Tgb. Nr. _3479_ № 37

Es wird gebeten, Abdruck und Besprechungen von Artikeln uber einen angeblichen Geheimvertrag zwischen Oesterreich-Ungarn und der Ukraine zu verbieten.

[підпис] Rittmeister, An ukrainische Zensurstelle _Kiew. _


№ 11-а


Kиїв, 2. Верес. 1918. Прес-Відділ. Група Армій Айхгорна 2/IX 918 Порядк. Nr. _3479_ № 37

Прохання, відтворення у пресі та обговорення заміток про так званий таємний договір між Австро-Угорщиною та Україною заборонити.

[підпис] Ротмістр. До українського Відділу Цензури _Київ. _--------------------------------------------------------------------------------


Джерела поданих документів
Центральний державний архів вищих органів влади і управління України:

№ 1. - Ф. 2469, оп. 1, спр. 8, арк. 5 [написаний власноручно].
№ 2. - Ф. 2469, оп. 1, спр. 8, арк. 45.
№ 3. - Ф. 2469, оп. 1, спр. 8, арк. 31 [написаний власноручно].
№ 4. - Ф. 2469, оп. 1, спр. 4, арк. 7.
№ 5. - Ф. 2469, оп. 1, спр. 4, арк. 8.
№ 6. - Ф. 2469, оп. 1, спр. 4, арк. 6.
№ 7. - Ф. 2469, оп. 1, спр. 4, арк. 4.
№ 8. - Ф. 2469, оп. 1, спр. 4, арк. 5.
№ 9. - Ф. 2469, оп. 1, спр. 4, арк. 1.
№ 10. - Ф. 2469, оп. 1, спр. 4, арк. 2.
№ 11. - Ф. 2469, оп. 1, спр. 4, арк. 3.


 
БУЛАВА Youtube Youtube