hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Павло Гай-Нижник

Монтрезор Адам

Монтрезор Адам МОНТРЕЗО́Р Адам (1888 – ?) – громадсько-політичний діяч. Чоловік М.Скоропадської-Монтрезор. Походив із франц. аристократ. роду, один із представників якого у 17 ст. переселився до Польщі. Мав маєток на Поділлі, мати М. була однією із жертводавців «Noworocznika literackiego polsko-ukraińskiego». Товаришував із В.Липинським. Співзасн. (Відень, 1920) і чл. Ради присяжних (від 1921) Укр. союзу хліборобів-державників (УСХД), провід. діяч його осередку у Варшаві, де 1922 під проводом М. постала перша молодіжна орг-ція гетьманців «Український стяг». Активно популяризував ідеї гетьман. руху, співпрацював із часописом «Поступ» (Львів). 1926 разом із С.Шеметом підписав доручення Центр. управи УСХД до Париз. орг-ції взяти участь у похороні С.Петлюри, що викликало незадоволення В.Липинського (1929 М. розірвав стосунки з ним через різкі ідеол.-організац. розбіжності). Після ліквідації УСХД від 1937 – один із лідерів Союзу гетьманців-державників. З поч. 2-ї світ. війни і вступом на тер. Польщі нім. військ. і Червоної армії зник безвісти (за деякими даними, вбитий більшовиками на Волині).

Пр.: «“Дух нації” і “дух землі”» // Хлібороб. Україна. Кн.5, зб. 9, 10. Відень, 1924–25; Адам Рокицький: [Некролог] // Там само; Лист гр.А.Монтрезора до редактора газети «Діло» // Бюл. гетьман. управи. Берлін, 1930. Ч.12; В’ячеслав Липинський // В.Липинський як ідеолог і політик. Уж., 1931.

Літ.: Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії: Архів. Листування. Т.1. К.; Філадельфія, 2003; Гай-Нижник П. П. Монархічна Україна: яку державну модель передбачали побудувати в Україні гетьманці у другій половині ХХ століття // Гілея. 2012. Вип.61; Осташко Т. Найстарша гетьманівна Скоропадська // Тиждень. 2015. №15.

ДА: Центр. держ. арх. зарубіж. україніки. Ф. 15, оп. 1, спр. 117, арк. 122 зв.

П. П. Гай-Нижник    


Мальченко

Опубліковано: Гай-Нижник П. П. Монтрезор Адам // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

 
БУЛАВА Youtube Youtube