hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

Всеукраїнська партія духовності i патріотизму (ВПДП)

Всеукраїнська партія духовності i патріотизму (ВПДП)

Всеукраїнська партія духовності i патріотизму (ВПДП) створена 15 жовтня 2000 р. на Установчому з’їзді партії у м. Києві. Зареєстрована Мiнiстерством юстиції України 30 березня 2001 р. (реєстраційний номер 1610). Центральні статутні органи партії: з’їзд, політична рада, керуюча рада, ревізійна комісія; керівні особи: голова партії, виконавчий секретар (заступник голови партії). Місцезнаходження центральних статутних органів партії – м.Київ. Першим головою партії було обрано А.Шевченка, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, у подальшому – гетьмана Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво» (ВГО УРК), члена-кореспондента НАН України.

Станом на 1 травня 2005 р. партія мала у своєму складі 21 обласну, 240 районних, 90 міських організацій, понад 800 первинних осередків. Найбільш потужна мережа партійних організацій ВПДП, які об’єднують понад половину членів партії, зосереджена в АР Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. За офіційною інформацією керівництва ВПДП партія нині нараховує понад 12 тис. членів.

Згідно із програмно-статутними настановами головна мета партії поля-гає у сприянні всебічному розвитку і піднесенні Батьківщини шляхом консолідації демократичних сил в ім’я утвердження духовності і патріотизму (базових партійних пріоритетів) як основоположних засад існування народу України, функціонування інститутів громадянського суспільства і держави. Підкреслюючи свою окремішність від інших партій, програма ВПДП наголошувала на тому, що партія бачить себе як «масову демократичну політичну організацію патріотів України», що прагне до втілення у життя ідей української демократичної державності, досягнення загальнонаціонального порозуміння шляхом формування міцної більшості політичних сил, «здатних згуртуватися навколо Президента України і взяти на себе відповідальність за рішучий і послідовний курс».

Під час президентської виборчої кампанії 2004 р. партія підтримала кандидата у Президенти України В.Януковича. Втім, у січні 2005 р. в АР Крим ВПДП провела ІІІ з’їзд, на якому висловила цілковиту підтримку Президенту України В.Ющенку. Партія взяла участь у виборах до Верховної Ради України V скликання у складі Виборчого блоку «Влада народу». Це рішення було схвалене її IV (27 листопада 2005 р.) та позачерговим V (15 грудня 2005 р.) з’їздами. У виборчому списку блоку члени партії становили найбільше представництво – 38%. Лідер ВПДП А. Шевченко увійшов до виборчого списку під №3. За результатами голосування, яке відбулося 26 березня 2006 р., блок мав недостатню підтримку виборців, що не дало змоги його учасникам стати парламентсь-кими партіями. Незважаючи на те, що ряд представників партії були обрані депутатами місцевих рад різних рівнів, поразка у виборчих перегонах призвела до відтоку певної частини членів партії з її лав.

VI (позачерговий) з’їзд партії (м. Донецьк, 31 березня 2006 р.), у роботі якого взяли участь 170 делегатів з 22 областей України, підвів підсумки участі партії у виборчому процесі й накреслив нові завдання з активізації її діяльності, зокрема зміцнення молодіжного крила ВПДП. На з’їзді було порушено питання про зміну назви партії (одна з робочих назв – «Нова козацька партія духовності і патріотизму»), що поклало початок загальнопартійному обговоренню. Однак наступним з’їздом ВПДП – VII, який відбувся 31 липня 2006 р., ухвалено рішення залишити традиційну назву партії. На з’їзді було розпочато вручення партквитків нового зразка.

У 2008 р. ВПДП підписала угоду про співробітництво з Всеукраїнською козацькою партією, згідно з якою партії мали створити на наступних виборах спільний виборчий блок. Однак угода не набула практичного втілення. На виборах до місцевих органів влади 2010 р. партія здобула один мандат депутата. У своїй діяльності ВПДП підтримує тісні контакти з Всеукраїнською козацькою партією, ВГО УРК, бере участь у патріотичних громадсько-політичних акціях, спортивних турнірах.

Павло Гай-Нижник   

Опубліковано: Гай-Нижник П. Всеукраїнська партія духовності i патріотизму (ВПДП) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.151–152.


 
БУЛАВА