hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

Партія «Київська Русь»

Партія «Київська Русь» (ПКР) створена 28 жовтня 2006 р. на Установчому з’їзді у м.Запоріжжі. Зареєстрована Міністерством юстиції України 13 квітня 2007 р. (реєстраційний номер 143-п.п.). Керівник партії – П.Баулін. Керівні органи: з’їзд, головна рада, голова партії, контрольно-ревізійна комісія. Місцезнаходження керівних органів – м.Київ.

Партія виступає за відновлення «східнослов’янської цивілізаційної системи» як стримуючого фактора проти нового перерозподілу світу (за рахунок слов’янських територій), проти економічної, політичної та духовної експансії Заходу і гегемоністських зазіхань США встановити свій світовий порядок, а також входження України у спілку з Росією та Білоруссю, у Єдиний економічний простір (ЄЕП), налагодження особли-вих стосунків з Китаєм, Кубою та країнами Латинської Америки. ПКР ка-тегоричний противник членства України у Світовій організації торгівлі (СОТ), в Європейському Союзі (ЄС) та Міжнародному валютному фонді (МВФ).

Щодо державного будівництва в Україні, то, згідно з програмними документами, партія вважає, що «занадто жорсткий унітаризм в умовах, коли окремі регіони істотно відрізняються своїми економічними, культурними, етнічними особливостями, здатний породжувати внутрішню нестабільність та потенційні конфлікти», а натомість «система: сильний центр та регіони, що володіють широкими повноваженнями, – зцементує Україну як цілісну державу і, максимально враховуючи своєрідність кожного регіону, усуне причини міжнаціональних, міжконфесійних та інших конфліктів». ПКР виступає за виборність суддів на альтернативній основі, скасування депутатської недоторканності, ефективний і діючий механізм відкликання депутатів будь-якого рівня.

1 грудня 2008 р. її лідером, спільно з лідерами ПСПУ та Партії «Відродження українського села» (нині – «Партія селян») було представлено заяву про створення опозиційного уряду України об’єднаних лівих партій (голова Н.Вітренко) та підписання ними відповідної угоди. П.Баулін посів у ньому посаду опозиційного міністра іноземних справ.

13 лютого 2010 р. ПКР і ПСПУ заявили у спільній заяві про вимогу зміни державних символів України. При цьому вони виступили за те, щоб рішення про зміну державної символіки приймалося на всеукраїнському референдумі. Партії заявили, що державні символи України – прапор, герб і гімн – є помилковими. Вони вважають, що на землях, що входять до складу сучасної України, домінував у символіці червоний (малиновий) колір з використанням білого і синього, а також вважають тризуб «бридким та огидним», що фактично є державним злочином.

Партія не виявляє активної політичної діяльності.

Павло Гай-Нижник   

Опубліковано: Гай-Нижник П. Партія «Київська Русь» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.320.


 
БУЛАВА