hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

Партія державного нейтралітету України

Партія державного нейтралітету України (ПДНУ) створена у червні 2004 р. Зареєстрована Міністерством юстиції України 13 жовтня 2004 р. (реєстраційний номер 101-п.п.). Перший керівник – В.Зубанов. Керівні органи: з’їзд, голова партії, політрада, контрольно-ревізійна комісія. Місцезнаходження керівних органів – м.Київ. На початку 2005 р. партія у своїх рядах нараховувала 720 членів.

Основне програмне положення – вступ до Європейського Союзу в статусі позаблокової нейтральної держави. Крім того, партія виступала за поглиблення військово-політичного партнерства з Росією, дистанціонування від НАТО і особливо США. Згідно з програмними положеннями, «утвердження нейтрального статусу держави може стати складовою сучасної національної ідеї, духовною цінністю, яка нарешті об’єднає українське суспільство, східні і західні регіони, відкриє нові можливості для активності, самоорганізації і саморозвитку, поліпшення якості життя, геополітичної та інвестиційної привабливості України».

Головними завданнями партії є: об’єднання громадян задля подальшої розбудови держави на основі національної ідеї – державного нейтралітету України; сприяння консолідації суспільства на засадах загальнолюдських цінностей, – відстоювання пріоритету прав і свобод людини; сприяння становленню соціально орієнтованої ринкової економіки, створенню нових робочих місць, проведенню політики державного захисту інтересів вітчизняного товаровиробника; участь у розвитку української та усіх етнонаціональних культур, а також науки, освіти, культури, охорони здоров’я, екології; здійснення ефективних політичних заходів, спрямованих на забезпечення соціальної справедливості.

31 січня 2005 р. голова ПДНУ В. Зубанов (член фракції «Регіони України» у Верховній Раді України) заявив у м. Львові, що партія виступає проти розташування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України й вважає за можливе протягом п’яти років ліквідувати його базу в м.Севастополі.

У виборах до Верховної Ради України (2006 р.) ПДНУ участі не брала. Основну діяльність партія проводить на території АР Крим. На місцевих виборах 2006 р. у Криму блокувалася із проросійськими силами – увійшла до «Блоку Куніцина». Згідно з підписаною угодою норми представництва кандидатів у депутати парламенту автономії від ПДНУ у блоці становили 5 осіб, до місцевих органів влади – 4%.

У 2007 р. виконувачкою обов’язки голови партії була О.Григор’єва, яка у березні 2007 р. склала свої повноваження. Виконувачем обов’язки голови партії відтоді і до початку 2012 р. є А.Плакида.

Активної політичної діяльності партія не проводить.

Павло Гай-Нижник   

Опубліковано: Гай-Нижник П. Партія державного нейтралітету України (ПДНУ) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.309–310.


 
БУЛАВА