hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

Політична партія «Праведність»

Політична партія «Праведність» створена рішеннями установчих зборів партії (18 січня 2008 р.), Установчого з’їзду (25 жовтня 2008 р.), центральної політради (28 листопада 2009 р.). Базою для партії став громадсько-політичних рух релігійного (християнсько-протестантського) характеру «Праведність». Партія зареєстрована Міністерством юстиції України 22 січня 2010 р. (реєстраційний номер 177-п.п.). Голова партії – В.Єрьоменко. Місце розташування центральних статутних органів – м.Київ.

Партія виступає за розбудову української держави на принципах демократії в усіх сферах суспільного життя задля створення умов, в яких би гідно, у мирі, злагоді та добробуті жили громадяни, незалежно від належності до тієї чи іншої національності. Головна мета партії, як зазначалося у її «Декларації про створення», є «встановлення та виконання Законів Царства Божого на землі».

Метою своєї діяльності партія вважає духовне відродження суспільства на засадах Біблії та християнських цінностей, запровадження морально-етичних принципів християнства в усіх сферах суспільних взаємин; консолідацію народу України, будівництво демократичного ладу, розвиток громадського суспільства на засадах соціальної справедливості, поваги та вільного вибору цінностей; захист гідності, прав і свобод громадянина згідно з конституційними нормами та нормами Загальної декларації прав людини Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних правових норм; об’єднання усіх віруючих громадян України, незалежно від належності до тієї чи іншої конфесії та релігійної організації, задля національної злагоди і співробітництва на благо усього суспільства.

Завданням партії проголошено формування концепцій і програм розвитку усіх сфер суспільного життя на демократичних та християнських принципах; здійснення дієвого контролю за діяльністю органів влади з боку суспільства та регіональних громад; формування об’єктів ринкової економіки в особі держави, асоційованої робочої сили та асоційованого роботодавця; будівництво профспілок нової якості, підвищення їх ролі у відстоюванні прав асоційованої робочої сили через надання їм права законодавчої ініціативи; відновлення діяльності Ради національного партнерства при Президентові України і надання їй права попереднього аналізу проектів законів та законодавчих актів, які стосуються соціально-економічної сфери відносин у суспільстві, перед розглядом їх у Верховній Раді України; розробку та напрацювання нових механізмів взаємодії держави та церкви щодо участі в процесі духовного відродження України та формуванні духовної культури народу; проведення люстрації колишніх провідників войовничого атеїзму, позбавивши їх права мати будь-яке відношення до процесу духовного відродження України; становлення незалежних засобів масової інформації як дієвого механізму, що перешкоджає зловживанням в усіх сферах суспільного життя.

Партія брала участь у місцевих виборах 2010 р. Зокрема, у – виборах міського голови м.Рівного (висуванець партії – А.Друзенко здобув 6,5% голосів виборців); на виборах до міської ради м.Рівне (партія здобула 0,7% голосів виборців); на виборах до Вінницької облради (результат – 0,2% голосів).

Станом на кінець 2011 р. партією створено і зареєстровано 22 структурні утворення. Активної політичної діяльності не проводить.

Павло Гай-Нижник   

Опубліковано: Гай-Нижник П. Політична партія «Праведність» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.436–437.


 
БУЛАВА