hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

Політична партія «Партія Народний порядок»

Політична партія «Партія Народний порядок» – створена на 1-му та 2-му етапах Установчого з’їзду партії (відбулися, відповідно, 22 грудня 2007 р. та 17 грудня 2008 р.). Зареєстрована Міністерством юстиції України 16 березня 2009 р. (реєстраційний номер 167-п.п.). Голова партії – А.Древицький. Керівні органи: з’їзд, політрада партії, центральна контрольно-ревізійна комісія. Місцезнаходження центральних статутних органів – м.Донецьк. Членами партії є 11 897 осіб. Партія представлена 174 депутатами місцевих рад.

Метою діяльності партії є сприяння побудові в Україні вільного, ліберального, демократичного, справедливого суспільства, яке створює всі можливості для забезпечення високого рівня життя та добробуту кожного громадянина.

Головними завданнями є сприяння в установленому законодавством порядку: а) моральному оздоровленню суспільства, гуманізації всіх суспільних відносин, відродженню людини як морально відповідальної особистості, сприяння максимальній реалізації творчого потенціалу та здібностей громадян України; б) поширенню цінностей демократичного суспільства; в) розвитку національної культури, науки, освіти, спорту; г) створенню соціально-орієнтованої ринкової економіки заради добробуту кожної людини; д) підвищенню авторитету України на міжнародному рівні; е) побудові ліберальної, демократичної, правової, соціальної держави.

Нині партія політичної активності не виявляє.

Павло Гай-Нижник   

Опубліковано: Гай-Нижник П. Політична партія «Партія Народний порядок» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.432–433.


 
БУЛАВА