hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник, В’ячеслав Яремчук

Політична партія «Фронт Змін»

Політична партія «Фронт Змін» (попередні назви – Політична партія «Демократичний фронт», Політична партія «Народна трудова партія») створений 3 березня 2007 р. на Установчих зборах у м. Києві за назвою Політична партія «Народна трудова партія». Зареєстрована Міністерством юстиції України 26 червня 2007 р. (реєстраційний номер 144-п.п.). Перший голова партії – В.Вашкевич.

Центральні статутні органи партії: З’їзд (загальні збори), рада партії, президія ради партії, контрольно-ревізійна комісія; керівні особи: голова партії, заступник голови партії. Місцезнаходження центральних статутних органів партії – м.Київ.

Основна програмна мета партії полягала в утвердженні України як світової держави, її виході на «новий шлях цивілізаційного розвитку, безпечного для сучасних і майбутніх поколінь». Партія висунула завдання становлення в Україні національної ідеологічної політики як необхідної передумови побудови гармонійного і здорового суспільства, сприяння реалізації української національної ідеї для побудови національної, духовно-розвинутої, соціальної, правової держави; консолідації українських національно-державницьких сил, формування потужної національноорієнтованої еліти. Останнє передбачало запровадження інноваційної загальнонаціональної програми розвитку, яка мала стати предметом обговорення як владних структур держави, так і всього суспільства.

У виборах Президента України та до Верховної Ради України партія участі не брала. Рішенням позачергового з’їзду, який відбувся 18 жовтня 2008 р., партія була перейменована на Політичну партію «Демократичний фронт»; до статутних документів були внесені зміни та уточнення, згідно із якими мета партії полягала у захисті принципів демократії, розробці стратегії розвитку України, підвищенні ролі України у світових процесах, реформуванні суспільних відносин, сприянні формуванню української політичної нації. Головою партії було переобрано В.Вашкевича.

На позачерговому з’їзді партії, який відбувся 23 вересня 2009 р. у м.Києві, назву партії «Демократичний фронт» було змінено на Політична партія «Фронт Змін». На посаді голови партії В.Вашкевича замінив А.Іванчук. 30 листопада 2009 р. лідером партії став екс-голова Верховної Ради України, народний депутат України, голова громадської ініціативи «Фронт змін» А.Яценюк.

Завданнями партії є створення громадянського суспільства та забезпечення демократичних перетворень в Україні; забезпечення дотримання прав людини і громадянина, реалізація принципу соціальної справедливості у всіх життєво важливих для людини сферах (охорона здоров’я, освіта, забезпечення житлом, харчуванням тощо); повернення державі активної ролі в економічних процесах; припинення корупції та налагодження державного апарату шляхом створення нової якості влади в Україні.

V з’їзд партії, що відбувся у травні 2010 р., вніс ряд змін і доповнень до статуту партії, а також обрав новий склад ради партії. Делегати обговорили політичну ситуацію у країні і поточні питання партійної діяльності.

На початок 2010 р. діяли 707 територіальних і місцевих організацій партії. Партія реалізує проект політичної освіти «Школа влади», який покликаний навчати кандидатів у члени партії європейським стандартам управління і політичної діяльності. Через «Школу влади» проходять усі члени партії. Спеціальну підготовку повинні мати кандидати у депутати місцевих рад.

На президентських виборах 2010 р. партія підтримувала кандидата у Президенти України А.Яценюка. У І турі виборів політик здобув підтримку 6,96% виборців (4-те місце серед претендентів). Після створення у Верховній Раді України коаліції «Стабільність і реформи» А.Яценюк заявив про перехід в опозицію і намір сформувати власний опозиційний уряд, не приєднуючись до опозиційного об’єднання, ядром якого став БЮТ.

3 липня 2010 р. відбулося засідання ради партії, на якому прийнято рішення не підтримувати проект Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (№ 6601), запропонований Партією регіонів і ухвалений парламентською коаліцією у першому читанні. Рада партії ухвалила заяву щодо захисту права громадян на вільні вибори до органів місцевого самоврядування, що були призначені на 31 жовтня 2010 р. У заяві, зокрема, зазначалося: «1 липня неконституційно створена коаліція у Верховній Раді України на чолі з Партією регіонів проголосувала в першому читанні за проект Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», яким брутально порушується конституційне право громадян України на вільні вибори органів місцевого самоврядування».

17 вересня 2010 р. у м.Києві відбувся позачерговий з’їзд партії, на якому було ухвалено рішення про участь у місцевих виборах 2010 р. Делегати затвердили виборчу стратегію і прийняли угоду про політичну відповідальність усіх кандидатів, які висуватимуться територіальними та місцевими організаціями партії на цих виборах. За таке рішення проголосували понад 1 200 делегатів з усіх регіонів України. На виборах до місцевих органів влади 2010 р. партія здобула 3005 мандатів сільських, селищних, міських голів.

Павло Гай-Нижник, В’ячеслав Яремчук   

Опубліковано: Гай-Нижник П., Яремчук В. Політична партія «Фронт Змін» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.455–457.


 
БУЛАВА