hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Державотворення 1917-1921 / Українська Держава (Гетьманат)
статті


Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873–1945) // Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. – Київ; – Філадельфія, 1995. – С.35–43.

5.Вогнище народної освіти на Поділлі // Освіта. – 1996. – №73–74. – середа. – 25 грудня. – С.4.

6. Фінансова політика уряду Української Держави у період Гетьманату 1918 р. // Фінанси України. – 1996. – №12. – С.107–116.

7.Марки-шаги - грошові знаки державної України 1917-1920 років // Фінанси України. – 1997. – №4. – С.112–114.

9. Вихід України в 1917–1919 рр. з російської рубльової зони // Фінанси України. – 1997. – №10. – С.120–123.

10.Торгівельно-промислова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського 1918 р. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.2. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 1997. – С.353–396.

11. Гетьманат П.Скоропадського і питання безробіття // Профспілки України. – 1998. – №2. – С.59–78.

12. Трагедія у Києві, що сколихнула громадськість всієї України // Профспілки України. – 1998. – №3. – С.67–69.

13. Теоретичні засади фінансової системи Української держави у 1917–1919 рр. // Український історичний журнал. – 1998. – №4. – С.3–17.

14. Перша летунська сотня Української Галицької армії // Батьківщина. – 1998. – №1778. – вересень. – С.4.

15. Облігації внутрішньої позики Української держави 1918 року // Фінанси України. – 1998. – №11. – С.96–99.

17. Державний Земельний банк Української Держави – грошовий і операційний рушій селянської реформи 1918 року // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.3. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 1999. – С.437–444.

19. Міжнародні фінансові угоди України за Гетьманату. Фінансова угода від 15 травня 1918 року // Фінанси України. – 1999. – №7. – С.90–94.

20. Фінансова комісія Української Держави 1918 року: структура, функція, завдання // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.4. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 1999. – С.221–224.

21. Фінансова політика уряду Української Держави 1918 р. // Студії з архівної справи та документознавства. – Т.5. Друга Міжнародна наукова конференція ”Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року”. – К.: Головне архівне управління України, Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1999. – С.102–108.

22. Українізація державних установ Міністерства Шляхів за Гетьманату П.Скоропадського // IV Міжнародний конгрес україністів, Одеса, 26–29 серпня 1999 р. Доповіді та повідомлення. Історія. Частина ІІ, ХХ століття. – Одеса; – Київ; – Львів, 1999. – С.247–251.

23. Створення Власної адміністрації Гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році // Київська старовина. – 2000. – №1. – С.80–86.

24. Міжнародні фінансові угоди України за Гетьманату П.Скоропадського 1918 року // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: історія, економіка, філософія. – Випуск 4. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. – К., 2000. – С.264–284.

25. Фінансові відносини Гетьманату 1918 року з частинами колишньої Російської імперії // Фінанси України. – 2000. – №2. – С.120–124.

26.Таємні видатки Гетьманату П.Скоропадського // Київська старовина. – 2000. – №4. – С.44–51.

27. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: 07.00.01. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 2000. – 20 с.

28. Податкове законодавство України в сфері культури та розваг на початку ХХ століття // Вісник податкової служби. – 2001. – листопад–грудень. – С.60–65.

29. З історії створення Державного Герба та Печатки Української Держави Павла Скоропадського // Архіви України. – 2001. – №6. – листопад–грудень. – С.104–108.

35. Структура Міністерства Фінансів за гетьманату Павла Скоропадського // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.7. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 2001. – С.486–495.

36. Що знали у Києві про загибель царської родини у 1918 році // Архівознавство. Археологія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип.ІІІ. Джерелознавчі дисципліни. – К.: Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2001. – С.99–101.

37. Бюджет української держави за гетьманату Павла Скоропадського // Фiнанси України. – 2001. – №8. – С.55–59.

38. ”Майже єдиним джерелом державних ”прибутків” було друкування грошей” (Податкова служба України у 1917–1919 роках) // Вісник податкової служби України. – 2002. – травень–червень. – С.52–57.

42. Листопад–грудень 1918 р.: Повстання Директорії чи успішна спроба державного військового перевороту? // Література та культура Полісся. – Випуск 17. Полісся та Лівобережна Україна в історичному та культурологічному контексті. – Ніжин: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, 2002. – С.171–175.

43. Характер і природа українських паперових грошових знаків 1917–1921 рр. // Економічний часопис – ХХІ. – 2002. – №9. – С.49–52.

44. Робітничі профспілки, роботодавці і гетьманський уряд: історія трибічного конфлікту і досвід незавершеної розв’язки // Література та культура Полісся. – Вип.21. Забуті та воскреслі імена в історії та культурі України, спірні історичні питання. – Ніжин: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, 2002. – С.131–142.

46. Український державний банк // Вісник Національного банку України. – 2003. – №2. – С.70–71.

47. Проблема безробіття в Українській Державі 1918 року // Пам’ять століть. – 2003. – №2. – С.72–77.

50. Українська морська піхота: історія створення // Морська Держава. – 2003. – №3.

51.Володимир Ігнатович – директор Українського державного банку // Вісник Національного банку України. – 2003. – №5. – С.69–70.

53. Фінансові взаємини Української Народної Республіки і Української Держави з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918 р.) // Україна дипломатична – 2002. Науковий щорічник. – Випуск ІІІ. – К., 2003. – С.394–412.

54. Система прямих (простих) податків в Україні за Гетьманату 1918 р. // Вісник податкової служби України. – 2003. – квітень–травень. – С.54–59.

55. Становлення українського театрального мистецтва і питання його оподаткування за Гетьманату 1918 року // Український театр. – 2003. – №5–6. – С.10–12.

56. Система непрямих (посередніх) податків за Гетьманату 1918 р. // Вісник податкової служби України. – 2003. – липень–серпень. – С.52–59.

57. Міжнародні стосунки Української Держави з військово-політичними утвореннями колишньої Російської імперії (Фінансовий аспект) // Пам’ятки. Археографічний щорічник. – 2003. – №4. – С.164–173.

58. Зародження і занепад української кооперації (кінець ХІХ ст. – 1920 р.) // Київська старовина. – 2003. – №6. – С.87–93.

59. Лебідь-Юрчик – директор Державної скарбниці України в 1917-1919 роках // Вісник Національного банку України. – 2003. – №9. – С.68.

61. Фінансові війни: Росія проти УНР (1917–1918 рр.) // Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2004. – С.168–184.

62. Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). Довідник. – К., 2004. – 47 с.

64. Створення митної кордонної служби України у 1918 р. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.7. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – С.234-244.

65. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). – К., 2004. – 430 с.

66. Невідомі телеграми послів В.Липинського та Ф.Штейнгеля до екс-міністра закордонних справ Української Держави Д.Дорошенка під час його перебування в Швейцарії (листопад 1918 р.) // Київська старовина. – 2004. – №2. – С.119–131.

67.“Сірий кардинал” гетьмана П.Скоропадського (Нариси до політичного портрету О.О.Палтова) // Людина і політика. – 2004. – №3. – С.147–151.

68. Власна канцелярія Гетьмана Скоропадського // Київська старовина. – 2004. – №6. – С.41–52.

70. Шатавське летовище (З історії зародження військово-повітряних сил Української Галицької армії) // Дунаєвецький вісник. – 2004. – №79. – 7 жовтня. – С.3.

76. Створення митної служби і митної кордонної охорони УНР та Української Держави (Гетьманату) в 1918 р. // Митна політика в Україні. Історичні та правові аспекти проблеми: Збірник наукових праць пам’яті професора Йосипа Леонідовича Рисіча. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2004. – С.136–149.

77. Ігор Кістяковський – “злий геній і дух” Гетьмана Скоропадського // Київська старовина. – 2005. – №1. – С.161–172.

78. Грошова система і фінансова політика урядів УНР та Української Держави в українській історіографії // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.8. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С.38–47.

79. Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917–1918 рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.IV. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2005. – С.394–404.

80. Вихід України з російської рубльової зони у 1918–1919 рр. (державний, громадсько-політичний і фінансово-економічний аспекти реформи) // Київська старовина. – 2005. – №2. – С.133–144.

81. Розмінні марки-шаги, їхній характер і завдання // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.152–155.

82. Боротьба з фальшуванням грошей і валютною спекуляцією за Гетьманату 1918 року // Фінанси України. – 2005. – №9. – С.158–160.

83. Головні банкіри незалежної України 1917–1921 рр. (До історії створення Українського Державного банку) // Київська старовина. – 2005. – №5. – С.146–158.

84. Політичне і фінансове протистояння між Україною і Росією: 1917 рік // Україна дипломатична – 2005. Науковий щорічник. – Вип.VI. – К., 2005. – С.430–449.

86. Вільне козацтво // Енциклопедія Сучасної України. – Т.4. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С.547.

89. Емісійна політика урядів України 1917–1918 рр. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.9. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С.100–125.

96. Гербель Сергій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С.552.

98. Створення митної служби України (1918 р.) // Київська старовина. – 2006. – №1. – С.135–143.

102. Українсько-французькі взаємини у 1917–1918 рр. (фінансово-політичний аспект) // Київська старовина. – 2006. – №4. – С.70–82.

103. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930 рр.). – К.: Цифра-друк, 2006. – 303 с.

105. Фінансові взаємини Української Народної Республіки з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918 р.) // Україна дипломатична – 2006. Науковий щорічник. – Випуск VIІ. – К., 2006. – С.407–442.

108.Чорноморський флот і українське державотворення 1917–1918 років (До історії створення Військово-Морських Сил України) // Військовий музей (науково-методичний збірник). – Вип.7. – К.: ЦМЗСУ,2006. – С.37–46.

110. Гутник Сергій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.6. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.687–688.

Міжнародні фінансові угоди України за Гетьманату Павла Скоропадського 1918 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т.251. – Львів, 2006. – С.303–322.

113. Народження карбованця // Київська старовина. – 2007. – №1 (373). – С.59–80.

114.Запровадження гривні в УНР і емісійна політика уряду у 1918 р. // Київська старовина. – 2007. – №2 (374). – С.109–129.

116. Грошова (емісійна) політика уряду Української Держави // Фінанси України. – 2007. – №4 (137). – С.136–145.

117. Український Державний банк: історія становлення (1917–1918 рр.). Документи і матеріали. – К.: Цифра-друк, 2007. – 340 с.

120. Грошова одиниця УНР, як чинник державотворення та міжнародної політики України (до проблеми встановлення валютних курсів УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною у 1918 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.XV. – К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2007.– C.285–295.

122. Міністерство праці Української Держави і робітниче законодавство Гетьманату 1918 р. у світлі невідомих документів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.XVІІІ. – К.: Поліграфічний цент “Фоліат”, 2007.– C.325–350.

126. Німецька цензура в Українській Державі (мовою документів 1918 р.) // Україна дипломатична–2007. Науковий щорічник. – Випуск VIІІ. – К., 2007. – С.254–266.

127. Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України. – 2007. – №8. – C.147–155.

130. За що Петро Болбочан був представлений до звання полковника армії Української Держави // Київська старовина. - 2007. - №6. - С.155-157.

131. Фінансова угода України з Німеччиною та Австро-Угорщиною від 10 вересня 1918 року // Фінанси України. - 2007. - №11. – С.146–155.

132. Грошова одиниця УНР, як чинник державотворення та міжнародної політики України (до проблеми встановлення валютних курсів УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною у 1918 р.) // ІІІ Міжнародний конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 травня 2006 р.: Доповіді та повідомлення: В 3-х т. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім.Лесі Українки, 2007. - Т.2. – C.126–132.

«Державний Вістник» // Енциклопедія Сучасної України. – Т.7. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007.

142–145. Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. / Авт. колектив: В.Верстюк, П.Гай-Нижник, С.Коник та інш. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – 124 с.

142. Державний секретаріат (канцелярія) Української Держави 1918 року (до історії Державної служби України) // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – С.40–44.

143. Власна канцелярія його світлості ясновельможного пана гетьмана всієї України // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – С.45–55.

144. Штаб гетьмана Павла Скоропадського // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – С.56–70.

145. Ігор Кістяківський – державний секретар і міністр внутрішніх справ Української Держави: нариси до політичного портрету // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – С.71–82.

146. Невідомий документ про “Сірожупанну” дивізію // Київська старовина. – 2008. – №1. - C.105-110.

148. Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917–1918 років // Вісник Національного банку України. – 2008. – №6 (146). – С.35–39. 149. Штаб гетьмана Павла Скоропадського // Вісник державної служби України. – 2008. – №2. – С.43–52.

150. Державний секретаріат (канцелярія) Української Держави 1918 року (до історії Державної служби України) // Вісник державної служби України. – 2008. – №2. – С.53–55.

151. Власна канцелярія його світлості ясновельможного пана гетьмана всієї України // Вісник державної служби України. – 2008. – №2. – С.56–63.

Ігор Кістяківський – державний секретар і міністр внутрішніх справ Української Держави: нариси до політичного портрету // Вісник державної служби України. – 2008. – №2. – С.64–71.

Листопад-грудень 1918 р.: повстання Директорії чи успішна спроба державного військового перевороту? // Київська старовина. - 2008. - №2. - С.62-71.

А.К.Ржепецький – міністр фінансів Української держави за гетьманату 1918 року // Фінанси України. - 2008. - №3. - С.117-120.

Експедиція заготовок державних паперів і Х.М.Лебідь-Юрчик - установа і людина, що творили грошову систему України // Фінанси України. - 2008. - №4. - С. - 118-123.

Перший державний бюджет у новітній історії України // Фінанси України. - 2008. - №6. - С.111-118.

Шатава - місце зародження військово-повітряних сил Української Галицької Армії // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій. Збірник науково-краєзнавчих праць. - Дунаївці; Кам'янець-Подільський: "Медобори-2006", 2008. - Вип.IV. - С.296-300.

Український Державний Земельний банк в світлі офіційних документів Гетьманату 1918 р. // Український селянин: Збірник наукових праць. - Черкаси: Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького, 2008. - Вип.11. - С.27-29.

На шляху до Української державності в Закарпатті (реконструкція визвольних змагань у ХІХ - початку ХХ ст.) / Співавтор В.Яремчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К.: Українське агентсво інформації та друку "Рада", 2008. - Т.ХХІІ. - С.300-319.

Головна Квартира Ясновельможного Гетьмана всієї України (Штаб Гетьмана та Особи біля Гетьмана) // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С.85–104.

Переворот П.Скоропадського: причини і рушійні сили // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. - К.: Парламентське вид-во, 2009. - С.213-233.

Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України // Історичний календар 2010. - Вип.13. - К., 2009. - С.17-27; // Соборність (Ізраїль). – 2009. – №1. – С.63–81.

УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.). - К.: "ЩеК", 2010. - 304 с.

Ігор Кістяковський: особистість, політик, державний діяч України // Гілея. - 2010. - Вип.38. - серпень. - С.38-53.

Управління коменданта Штабу гетьмана П.Скоропадського та його збройні підрозділи (1918 р.) // Гілея. - 2010. - Вип.41. - листопад.

Рецензія на книгу: Л.М.Жванко. Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали (1914-1918 рр.). - Х.: ХНАМГ, 2009. - 360 с. // Український історичний журнал. - 2010. - №5. - С.214-218.

Повалення УНР і переворот П.Скоропадського у 1918 р.: причини і рушійні сили (внутрішні та зовнішні чинники) // Україна дипломатична. – Вип.ХІ. – К., 2010. - С.421–461.

Українське «сьогодні» крізь призму українського «вчора» // Гілея. - 2010. - Вип.42. - грудень. - С.80-85.

Начальники особистого Штабу гетьмана П.Скоропадського // Військово-історичний альманах. - 2010. - №21 (2). - С.45-56

Залеський Петро Іванович // Енциклопедия Сучасної України. - Т.10. - К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. - C.178.

Зеленевський Гнат // Енциклопедия Сучасної України. - Т.10. - К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – С.509–510.

Земельних власників Всеукраїнський союз // Енциклопедия Сучасної України. – Т.10. – К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – С.527.

Зілинський-Содоль Петро // Енциклопедия Сучасної України. - Т.10. - К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – С.585.

Український консерватизм і Гетьманський рух у ХХ ст.: нариси історії становлення та розвитку // Гілея. – 2011. – Вип.43(№1). – С.15–38.

Костянтин Прісовський – військовий і державний діяч Росії, УНР та Української Держави: біографічний нарис // Гілея. – 2011. – Вип.45 (№3). – С.20–24.

Власна Його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)// Гілея. – 2011. – Спецвипуск. – квітень. – С.67–75. (ч.1)

Власна Його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)// Гілея. – 2011. – Вип.46 (№4) – С.54-62 (ч.2)

Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.) // Гілея.– 2011. – Вип.47 (№5). – С.18-29 (частина 1)

Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.) // Гілея.– 2011. – №48 (6). – С.88-99. (частина 2)

Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.) // Гілея.– 2011. – №52 (Спецвипуск). – С.5-15 (частина 3)

Осібний (особливий) відділ Штабу гетьмана П.Скоропадського (1918 р.) // Література і культура Полісся. - Ніжин, 2011. - Вип.62. - С.

Осібний (Особливий) відділ власного штабу гетьмана П.Скоропадського: структура, штат, завдання / П.П.Гай-Нижник // Гуржіївські історичні читання. - 2011. - Вип. 4. - С. 235-236.

Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П. Скоропадським // Український історичний журнал. – 2011. – №4. – С.132–164.

Палац пана гетьмана – резиденція П.Скоропадського та його Головної Квартири: життя при Дворі // Пам’ять століть. – 2011. – жовтень.

Олександр Палтов – заступник міністра закордонних справ Української Держави (1918 р.) // Україна дипломатична. – Вип.ХІІ. – К., 2011. – С.869–881.

Oleksander Paltov, deputu Minister of Foreign Affairs in the Ukrainian State (1918) // Ukraina dyplomatychna (Diplomatic Ukraine). – K., 2011. – Is.XII. – P.868–881.

Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського: структура, штати, завдання (1918 р.) // Гілея. – 2011. – Вип.53 (№10). – С.73–80 (частина 1)

Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського: структура, штати, завдання (1918 р.) // Гілея. – 2011. – Вип.54 (№11). – С.91–101 (частина 2)

252. Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського: структура, штати, завдання (1918 р.) // Гілея. – 2011. – Вип.55 (№12). – С.65–71 (частина 3)

Уроки історії розвитку банківської системи в Україні (1917–1918 роки) // Фінанси України. – 2012. – №10. – С.117–126.

Гнат Зеленевський – старший осавул і генеральний бунчужний товариш Гетьмана всієї України П.Скоропадського // Військово-історичний альманах. – 2011. – №2. – С.113–120.

Особиста охорона Гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.) // Київська старовина. – 2012. – №1 (403). – С.73–86.

З’їзд хліборобів 29 квітня 1918 р.: представницька складова гетьманського перевороту // Гілея. – 2012. – Вип.62 (№7). – С.25-31.

Немецко-украинские финансовые отношения в 1918 году // История Германии и германский вопрос с древности по современность: исторические, экономические, социальные, правовые и духовно-культурные аспекты. Материалы международной научной конференции, 8–9 октября 2009 г. – Витебск: Витебский филиал УО ФПБ “МИТСО”, 2009. – 290 с.

Арешт тривалістю в добу. Ким і чому було затримано та звільнено В.Винниченка влітку 1918 // Україна Incognita. – 2012. – 2 серпня; Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – №37. – 13 вересня.

Було-було-було... 7 серпня 1920 року підписано українсько-кубанський договір // День. – 2012. – №138. – 8 серпня. – С.2.

Ув’язнення Головного Отамана. Арешт та звільнення С.Петлюри за Гетьманату П.Скоропадського // День. – 2012. – №145. – 17 серпня. – С.8.

Українсько-більшовицька дипломатична війна в Німеччині за українську спадщину // Нетреба Ю. Б. Протистояння дипломатичних представництв УСРР та УНР в Німеччині (1921–1922). – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2012. - C.7-22

Місія в Берліні (як, коли й для чого український гетьман їздив до німецького кайзера) // День. – 2012. – №179–180. – 5–6 жовтня. – С.8.

На организацию убийства гетмана Скоропадского Лев Троцкий выделил около четырех миллионов рублей (интервью взял А.Топчий) // Факты и комментарии. – 2012. – 16 листопада. - С.24.

Невидима війна (гетьманські спецслужби проти більшовицького підпілля) // Україна Incognita. – 2012. – 18 листопада.

Ув’язнення Симона (арешт та звільнення С.Петлюри за Гетьманату П.Скоропадського) // Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – 25 грудня.

“Алкогольні” податки за часів УНР та Української Держави // Історія торгівлі, податків та мита. Шоста міжнародна школа-семінар, Дніпропетровськ, 11–12 жовтня 2012 р. – К., 2012. – С.45–47.

Зародження і занепад української кооперації // Бюлетень кредитних спілок України. – 2012. – №1 (41). – січень–лютий. – С.7–12.

Катеринославська губернія // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2012. – С.460.

Київська губернія // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2012. – С.662–663.

Операції спецслужб Української Держави з нейтралізації антигетьманських сил // Українська революція 1917–1921 років: погляд із сьогодення / Міжнародна наукова конференція 25 квітня 2012 р. – К.: Український інститут національної пам’яті, 2013. – С.312–326.

Палац Його світлості ясновельможного гетьмана всієї України: життя і будні // Час і Події (Чикаго, США). – 2013. – №6. – 7–13 лютого. – С.13–14.

Протистояння: гетьманські спецслужби проти більшовицького підпілля // Час і Події (Чикаго, США). – 2013. – №9. – 27 лютого. – С.60, 62.

Борис Стеллецький – начальник Головної Квартири та Власного Штабу Гетьмана П.Скоропадського // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. – Вип.7. – Спецвипуск: «Павло Скоропадський – останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження)». – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С.175–183.

Боротьба спецслужб П. Скоропадського з антигетьманським підпіллям в Україні // Краєзнавство. – 2013. – №2. – С.107-115

В очікуванні тотальної русифікації та диктатури: перестороги з минулого у світлі сьогодення (своєчасні думки історика про український політикум початку ХХ та ХХІ століть) // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Геноцид України в ХХ столітті під окупаційними режимами: історія та наслідки", Львів, 25–26 березня 2011 року. – Львів: Добрий друк, 2013. – С.8–15.

УНР у період Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 1918 – 1919 рр.) / П.Гай-Нижник, О.Лейберов. – Ніжин, 2013. – 214 с.

Фінансова політика уряду Директорії Української Народної Республіки (грудень 1918 – 1921 рр.) // Гілея. – 2013. – Вип. 77. – С.48–57.

Павло Гай-Нижник: «Повстанню проти Скоропадського сприяли німці» // Історична правда. – 2013. – 14 листопада

Листопад 1918-го: чому зазнала невдачі інтеграція Скоропадського. «Скоропадський звільнив Петлюру через тиск із Берліна» - історик (П.Гай-Нижник) // Радіо Свобода: Офіційний сайт. – 2013. – 16 листопада

«Німеччина розглядала більшовиків в якості своїх друзів» (інтерв’ю взяв А.Топчій) // Час і Події (Чикаго, США). – 2013. – 14 листопада. – № 46.

Український Державний Земельний банкв світлі офіційних документів Гетьманату 1918 р. // Держзембанк. Офіційний сайт. – 2013. – 21 листопада [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dzbank.com.ua/press_room/media_about_us/ukra-nskiy-derzhavniy-zemelniy-bank-v-sv-tl-of-ts-ynikh-dokument-v-getmanatu-1918-r/?lang=ua

Коваленко Михайло Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.448.

Клименко Віктор Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.297.

Кованько Василь Костянтинович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.545.

Кирпотенко Сергій Антонович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.77.

Життя та будні резиденції диктатора: палац Гетьмана усієї України П.Скоропадського // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки: збірник наукових праць. – Вип.114. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – С.255–270.

Кривецький Мтхайло Єремійович // Енциклопедія сучасної України. – Т.15. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2014. – С.

Кочубей Василь Васильович // Енциклопедія сучасної України. – Т.15. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2014. – С.

Під яким прапором здобувалася й існувала українська державність (Про Державний прапор України на підставі історії та фактів, а не емоцій) // Музеї України. – 2014. – 3 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9725

Повстанню проти Скоропадського сприяли німці. До чого призводить розбрат між українціями // Світ-інфо. – 2014. – №25. – 13 лютого. – С.9–10.

Ув'язнення Головного Отамана // Світогляд. Спецвипуск №9. "Народна Армія". – 2014. – 7 вересня. – С.14–16.

Візит гетьмана Павла Скоропадського до Німеччини у контексті політичного життя України 1918 року // Україна дипломатична. – Вип.XV. – К., 2014. – С.605–615

Hetman Pavlo Skoropadskiy’s official visit to Germany in the context of Ukrainian political life in 1918 // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Issue XV. – Kyiv, 2014. – P.616.

Тютюн, махорка й сірники в податковій політиці урядів УНР та Української Держави у 1918 році / П.Гай-Нижник // Історія торгівлі, податків та мита. – 2014. – №2 (10). – С.132–137.

Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) // Гілея. – 2015. – Вип.91.

Національно-визвольна боротьба і українське державотворення 1917–1922 рр. (До питання періодизації політичної історії України початку ХХ ст.) // Гілея. – 2015. – Вип.92 (№1). – С.18–23.

Павел Скоропадский: «Не для своей пользы беру я на себя тяготы временной власти… Прошу Бога, чтобы он дал нам силу и прочность спасти Украину!» 70 лет назад ушел из жизни последний гетман Украины (интервью П.Гай-Нижника журналисту газеты «Факты и комментарии» А.Топчию) // Факты и комментарии. – 2015. – № 77. – 30 апреля. – С.24.

Фінансова агентура УНР в Берліні: саботаж і дискредитація європейських валютно-економічних і дипломатичних планів уряду Директорії (1919–1921 рр.) / П.П.Гай-Нижник // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Вип.XVI. – К., 2015. – С.777–802.

Викрадення банкіра А.Доброго в квітні 1918 року (реконструкція та аналіз подій) // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки: збірник наукових праць. – Вип.СХХ (120). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.212–228.

Игорь Кистяковский: российский кадет и государственный деятель Украины // Белоруссия и Украина: история и культура: Сборник статей. – Вып. 5. – М.: Институт славяноведения РАН, 2015. – С.139–160.

Куликівський Микола Йосипович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Кульжинський Сергій Миколайович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Купчинський Микола Миколайович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лебідь-Юрчик Харитон Михайлович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лерхе Герман Германович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лібов Євген Ясонович // Енциклопедія сучасної України. – Т.17. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лизогуб Федір Андрійович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лимаренко Данило // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лоський Кость // Енциклопедія сучасної України. – Т.17. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Выбор царских генералов: Как выбор генералов последнего русского царя повлиял на судьбы новых государств П.Гай-Нижник и Д.Шурхало в программе В.Портникова «Дороги к свободе» (19 марта 2016 г., Радио Свобода) ВІДЕО, АУДІО

Фінансові взаємини України з Австро-Угорщиною (кінець 1917–1918 рр.) / Павло Гай-Нижник // Австрія й Україна на історичних перехрестях: науковий збірник. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – C.153–185.

Олександр Палтов – державно-політичний діяч, заступник міністра закордонних справ Української Держави / Павло Гай-Нижник // Дипломатична та консульська служба через вимір особистості. – К., 2016. – С.58–69.

Федір Штейнгель – меценат, громадсько-політичний діяч, посол Української Держави в Німеччині / Павло Гай-Нижник // Дипломатична та консульська служба через вимір особистості. – К., 2016. – С.95–124.

Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.). – К.: Дуліби, 2016. — 532 c.

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – 352 с.

План «Шатун» 1918-го: федерація з Росією та антигетьманське повстання. П.Гай-Нижник в програмі Д.Шурхала «Історична Свобода» (Радіо «Свобода», 15 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28124661.html

Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 586 с.

Людендорф Еріх-Фрідріх-Вільгельм // Енциклопедія сучасної України. – Т.18. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2017. – С.

Синьо-жовтий. А може, ні? (інтерв’ю взяла Б.Мартиник) // Експрес. – 2017. – №9050. – 26 січня. – С.10.

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби поч. ХХ ст. // Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Тернопіль, 13–14 жовтня 2017 р.). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної освіти. – Вип.2. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – С.19–31.

Украинские спецслужбы периода Национальной революции 1917-1921 гг. (UA1, 2017, язык - русский, режисёр - В.Куртяк)

Українські спецслужби доби Національної революції 1917-1921 рр. (UA1, 2017, мова - українська, режисер - В.Куртяк)

Україна – Грузія: становлення міждержавних і дипломатичних взаємин (1917–1921 рр.) // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Вип.XVIІІ. – К., 2017. – С.124–142.

Українсько-грузинські дипломатичні взаємини за часів УНР і ГДР (грудень 1918 р. – листопад 1921 р.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Вип.24. Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм. – Ч.1. – Серія "Історичні науки". – К., 2017. – С.82–91.

Становление украинско-грузинских дипломатических отношений при Центральной Раде УНР и Украинской Державе при гетманате П. Скоропадского (1917–1918 гг.)

Становлення українсько-грузинських дипломатичних взаємин за Центральної Ради УНР та Української Держави за гетьманату П.Скоропадського (1917–1918 рр.) // Гілея. – 2017. – Вип.122 (№7). – С.12–21.

Законодавче та нормативно-правове підґрунтя становлення дипломатичної служби Української Держави за Гетьманату 1918 р. // Гілея. – 2017. – Вип.123 (№8). – С.28–36.

Уроки истории: 5 главных просчётов Украины 100 лет назад («Cобытия недели»; ТРК «Україна», 20 серпня 2017 р.) ВІДЕО

Українсько-болгарські міждержавні і дипломатичні відносини: рік 1918-й // Гілея. – 2017. – Вип. 125 (№ 10). – С.47–58.

Гай-Нижник П. Чому не вщухають баталії навколо постаті П.Скоропадського (30 вересня 2017 р.) ВІДЕО, АУДІО

Петро Болбочан, полковник армії УНР (Історична правда з Вахтангом Кіпіані; телеканал ZIK, 28 жовтня 2017 р.) ВІДЕО

«Захищаючи північно-східні кордони України, Болбочан став політичним заручником», – Гай-Нижник (програма «Історична правда з Вахтангом Кіпіані» / телеканал ZIK, 28 жовтня 2017 р.) ВІДЕО

Украина: лабиринты истории. Павел Скоропадский: семь с половиной месяцев (TV UA, жовтень 2017 р.) ВІДЕО

Дмитро Вітовський / ЗУНР і УНР («Історична правда» з Вахтангом Кіпіані; телеканал «ZIK», 4 листопада 2017 р.) ВІДЕО

Formation of Ukrainian-Georgian diplomatic relations at the Central Council of the UPR and the Ukrainian State under the Hetmanate of P.Skoropadsky (1917–1918) // Україна і Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв’язки, культурна дипломатія До століття встановлення дипломатичних відносин. – Київ; – Батумі, 2017.

Періодизація політичної історії України поч. ХХ ст.: до наукової суперечки щодо визначення терміну й хронологічних меж Української революції та Української державності // Межибіж. – 2017. – № 1. – Ч. 1. – С. 6–12.

Альфонс фон Мумм – дипломат і посол Німеччини в Україні: коротка хроніка життя (1859–1924) // Гілея. – 2017. – Вип. 127 (№ 12). – С.45–49.

100 років української дипломатії («Український Клуб», Центральний канал, 20 грудня 2017 р.)

Павло Гай-Нижник: "Українська Центральна Рада і Гетьманат: проблеми державотворення" (Київ, 27 січня 2018 р.) ВІДЕО

Українська дипломатія в Німеччині у 1918 році: заснування і діяльність Посольства УНР та Української Держави в Берліні // Гілея. – 2018. – Вип.128 (№1). – С.22–38.

Олександр Севрюк – соціаліст-революціонер і дипломат-аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб

В.Липинський та УДХП в теорії і практиці українського державотворення і політичного націонал-консерватизму (1900–1920 рр.) // Гілея. – 2018. – Вип.129. – №2. – С.


 
matrix-info БУЛАВА